Hình ảnh Carysil tại Hội chợ Vietbuild TP. HCM 27/8/2016 - Chậu rửa chén Carysil

Hình ảnh Carysil tại Hội chợ Vietbuild TP. HCM 27/8/2016