Hình ảnh Carysil tại hội chợ triễn lãm VietBuil HCM 2016

Hình ảnh Carysil tại hội chợ triễn lãm VietBuil HCM 2016

Địa điểm: Gian hàng 1097, 1098, 1099 Khu A3 (SECC 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Phú Mỹ Hưng)hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (1) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (2) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (9) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (6) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (12) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (3) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (4) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (5) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (7) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (8) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (10) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (11) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (13) hinh-hoi-cho-vietbuil-2016 (14)

Facebook Comments