khuyen-mai-tang-voi

Khuyến mãi tặng vòi Argo trị giá 2.950.000đ khi mua chậu

  • Mua chậu đá Granite Carysil tặng vòi G-2811 trị giá 2.950.000đ
  • Mua chậu inox Carysil tặng vòi i-2451 trị giá 2.950.000đ

*Áp dụng từ ngày 01/06/2018 đến 15/07/2018.
*Quà tặng không quy đổi thành tiền.
*Facebook https://www.facebook.com/Carysilvietnam/

Continue Reading →