banner-khuyen-mai

Khuyến mãi giảm 1.000.000đ và tặng rổ inox 304 (890.000đ)

  • Mua chậu Carysil + vòi Argo khuyến mãi giảm 1.000.000đ và tặng rổ inox 304 (890.000đ)
  • Mua chậu Carysil khuyến mãi giảm 1.000.000đ

*Áp dụng từ ngày 25/03/2018 đến 10/05/2018.
*Quà tặng không quy đổi thành tiền.
*Facebook https://www.facebook.com/Carysilvietnam/

Continue Reading →